Öka i Securitas

Datum: 2002-12-23 10:17

Enskilda Securities höjer sin rekommendation för Securitas från minska till öka.

Enskilda Securities anser att et mer än 40-procentigt kursfall under det gångna året motiverar en höjd rekommendation. Analyshuset menar nu att risk/reward ration känns betydligt bättre än vad den tidigare gjort. Securitas har god visabilitet samtidigt som den finansiela risken i bolaget är låg. Sett till 2003 års prognoser är p/e-talet 14,5, vilket inte är särskilt högt enligt banken. Banken menar att estimaten är konservativa och att det finns utrymme för justeringar uppåt. En DCF värdering ger ett motiverat värde på 129 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
114,5 kr
Riktkurs:
129 kr

Rekommendation från: Enskilda Securities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser