Öka i Securitas

Datum: 2003-01-07 10:21

SEB Enskilda banken rekommenderar sina kunder att öka i Securitas.

SEB anser att 2002 års stora kursfall i Securitas nu kommer att locka in placerare i aktien. Banken menar vidare att bolagets historia med god tillväxt i såväl omsättning som resultat borgar för att bidra till att aktien sakta men säkert återtar tappat förtroende. För innevarande år är p/e-talet 13,4 och nästa år 11,8 (exkl goodwill). En kassaflödesframräknad riktkurs blir enligt SEB 130 kronor, vid försiktiga antaganden.
Kurs då rekommendationen gavs:
113 kr
Riktkurs:
130 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser