Öka i Securitas

Datum: 2003-05-13 10:11

Carnegie sänker sin rekommendation för Securitas till öka från köp.

Carnegie anser att rapporten var svag och att den innehöll få positiva indikatorer. I princip alla affärsområden redovisade svaga siffror, menar Carnegie. Mäklarfirman menar att i dagens aktiekurs är redan en mörk framtid inprisad, vilket begränsar nedsidan i aktien. Trots detta menar Carnegie att bolaget måste visa bättre siffror innan en större återhämtning kan inledas. I år spås en vinst per aktie på 4,30 kronor och nästa år väntas en vinst på 5,4 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
82,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser