Öka i Securitas

Datum: 2005-08-18 16:55

Jyske Bank bibehåller rekommendationen öka i Securitas.

Securitas Q2 rapport visade på bättre omsättning än väntat, men lägre rörelseresultat än väntat. Det lägre rörelseresultat härrör huvudsakligen från förlusten av flygplatsbevakningsuppdrag i Spanien och Frankrike. Dessutom påverkade integrationen av det förvärvade Valiance marginalerna negativt. Jyske Bank betraktar problemen som temporära då förlusten av flygplatsbevakningskontrakt slutat och Jyske Bank förväntar sig att marginalerna inom Valiance gradvis ökar under året. Securitas upprepar också helårsprognosen om en ökning av vinst före skatt på 10-15 procent jämfört med 2004, vilket är i linje med Jyske Banks estimat. Riktkursen sätts till 144 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
123 kr
Riktkurs:
144 kr

Rekommendation från: Jyske Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser