Öka i SCA

Datum: 2002-09-24 09:08

Öka

SCA B

Alfred Berg upprepar sin öka rekommendation på SCA.

Mäklarfirman menar att förvärvet av Benedetti Paper var väntad och att priset på 135 miljoner kronor inte heller med andra ord ter sig oväntat. Förvärvet kommer att stärka bolagets position på den viktiga marknaden i Storbritannien där bolaget nu får en marknadsandel på 17 procent. I år spås en vinst per aktie på 24 kronor och nästkommande två år väntas 27- respektive 36 kronor per aktie i vinst.
Kurs då rekommendationen gavs:
294,5 kr

Rekommendation från: Alfred Berg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser