Öka i SCA

Datum: 2007-01-31 14:19

Öka

SCA B

Handelsbanken rekommenderar öka i SCA.

Handelsbanken Capital Markets upprepar rekommendationen öka för SCA efter rapporten. SCAs helårsrapport var i linje med bankens och marknadens förväntningar, enligt Handelsbanken. Förpackningar kommer vara den största vinsttillväxtdrivaren under 2007 och SCA guidar för ytterligare positiva priseffekter för wellpapp under första kvartalet, enligt Handelsbanken. SCA har ett positivt prismomentum inom i stort sett alla sina produktområden och detta tillsammans med kostnadsbesparingar bör kunna höja marginalerna med 2-3 procentenheter under de närmaste två åren, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
367 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser