Öka i SCA

Datum: 2007-11-06 11:45

Öka

SCA B

Erik Penser Fondkommission rekommenderar öka i SCA.

Penser rekommenderar öka i SCA med riktkurs 130 kronor. Nya tongångar från SCAs ledning skapar spekulationer om tänkbara strukturaffärer menar Erik Penser FK. Avyttringar av vissa delar skulle synliggöra värden och således vara positivt för aktiekursen. Troliga scenarion är att bolaget säljer sin tryckpappersverksamhet till exempelvis Holmen menar Penser. En bolagisering och notering av affärsområdet Personal Care och/eller Mjukpapper skulle också materialisera värden och vara positivt för aktiekursen, enligt Penser. En uppdelning av bolaget skulle ge ett indikativt värde på 155 kr per aktie, enligt Penser.

Riktkurs: 130 kronor
Kurs då rekommendationen gavs:
113,625 kr
Riktkurs:
130 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser