Öka i SAS

Datum: 2005-11-10 10:10

Öka

SAS

S-E Banken rekommenderar Öka i SAS.

SEB rekommenderar öka i SAS efter kvartalsrapporten. Resultatet i SAS kvartalsrapport var bättre än marknadens förväntningar men något sämre än SEBs förväntningar. SAS upprepar prognosen om lönsamhet för 2005 och SAS står fast vid att kostnadsbesparingarna kommer fortsätta nästa år vilket kommer belasta resultatet med omkring 2 miljarder kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
87 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser