Öka i Sandvik

Datum: 2006-05-03 22:34

Handelsbanken råder sina kunde ratt öka innehaven i Sandvik.

Handelsbanken råder sina kunde ratt öka innehaven i Sandvik, i en analys efter bolagets rapport. Banken menar att värderingen är attraktiv trots den starka kursutvecklingen under den senaste tiden. Riktkursen justeras upp från 490- till 535 kronor per aktie. Sandviks orderingång under det första kvartalet uppgick till 21 miljarder kronor, vilket var mer än de 18 miljarder Handelsbanken hade prognostiserat. Handelsbanken pekar även på att det inte finns några tecken på avmattad efterfrågan för Sandviks del. Handelsbanken höjer sina vinstestimat för Sandvik med 5-10 procent för innevarande år och nästa år.
Kurs då rekommendationen gavs:
510,5 kr
Riktkurs:
535 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser