Öka i Sandvik

Datum: 2006-05-23 10:16

Kaupthing rekommenderar öka i Sandvik.

Kaupthing rekommenderar öka i Sandvik med riktkurs 530 kronor. Sandvik fortsätter att leverera stark volymtillväxt och god hävstång i verksamheten, enligt Kaupthing. Givet en dryg 25 procentig tillväxt i rörelseresultatet under 2006 är värderingen stödjande, anser Kaupthing. Sandviks värdering borde också gynnas av Berkshire Hathaways köp nyligen av Iscar som verkar inom metalltillskärning, vilket är ett område som Sandvik förväntas vara aktivt inom med förvärv, enligt Kaupthing.
Kurs då rekommendationen gavs:
406,5 kr
Riktkurs:
530 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser