Öka i Retail and Brands

Datum: 2008-03-11 12:34

Handelsbanken rekommenderar öka i Retail and Brands

Handelsbanken sänker rekommendationen för Retail and Brands till öka från tidigare köp och riktkursen behålls oförändrad på 45 kronor. Sänkningen kommer av att aktiekursutvecklingen varit stark under den senaste tiden, enligt Handelsbanken. Dessutom förväntas Retail and Brands uppvisa en kortsiktigt svag vinsttrend på grund av misstag inom JC som kommer påverka både det första och andra kvartalet negativt, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
37,05 kr
Riktkurs:
45 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser