Öka i Pfizer

Datum: 2003-05-21 09:11

Jyske Bank rekommenderar sina kunder att öka innehaven i Pfizer.

Den danska storbanken Jyske Bank sänker sin rekommendation från köp till öka i Pfizer. Banken menar att riskpremien i sektorn som helhet har ökat. Banken menar att AstraZeneca är en stark konkurrent till Pfizer inom ”cholesterol-lowering”. Banken menar dock att Pfizer är ett av de mest attraktiva bolagen i sektorn bland annat på grund av sammanslagningen med Pharmacia.
Kurs då rekommendationen gavs:
249 kr

Rekommendation från: Jyske Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser