Öka i Peab

Datum: 2007-05-23 14:51

Handelsbanken rekommenderar öka för Peab.

Handelsbanken upprepar rekommendationen öka för Peab samtidigt som riktkursen höjs till 235 kronor från 225 kronor. Det finns inga tecken på att den svenska byggmarknaden avtar och Peabs utsikter är ljusa, enligt Handelsbanken. Peab skiftar fokus mot bostadsproduktion vilket bör leda till hög vinsttillväxt, enligt Handelsbanken. Dessutom kommer värdena i bolaget också att bli mer synliga efter avknoppningen av Peab Industry i höst, enligt Handelsbanken. Aktien handlas till P/E(08e) på 13,7 gånger, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
230 kr
Riktkurs:
235 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser