Öka i Nordea

Datum: 2003-08-22 09:08

Hagströmer

Hagströmer & Qviberg anser att Nordea bör vara förstahandsvalet bland marknadens banker. Den förbättrade lönsamheten motiverar en kurs på 50 kronor, menar HQ.
Kurs då rekommendationen gavs:
44,8 kr
Riktkurs:
50 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser