Öka i Nordea

Datum: 2009-02-11 12:13

Jyske Bank rekommenderar öka i Nordea

Jyske Bank rekommenderar öka i Nordea med riktkurs 51,60 kronor efter kvartalsrapporten. Nordea rapport för det fjärde kvartalet visade en positiv utveckling i synnerhet mot bakgrund av den globala finansiella krisen, enligt Jyske Bank. Intäkterna ökade jämfört med samma kvartal ett år tidigare, och ränteintäkterna ökade med 21 procent vilket höjde totala intäkterna med 5 procent, enligt Jyske Bank. Inte överraskande ökade kreditförlusterna ganska dramatiskt, men dock inte lika mycket som befarades, enligt Jyske Bank. Nettovinsten var också bättre än konsensusförväntningarna, enligt Jyske Bank. Kreditförlusterna bedöms dock komma att öka under 2009 och ligga på en högre nivå än fjärde kvartalet, enligt Jyske Bank.
Kurs då rekommendationen gavs:
49,4 kr
Riktkurs:
51,6 kr

Rekommendation från: Jyske Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser