Öka i Nokia

Datum: 2001-12-13 09:47

Det japanska analyshuset Daiwa återupprepar sin öka rekommendation i Nokia.

Daiwa menar att Nokia återigen överträffade prognoserna och att aktien därför har mer att ge. En förbättrad lönsamhet samtidigt som försäljningsprognosen är oförändrad har blivit något av ett kännetecken för bolaget. Daiwa har höjt sina prognoser som en följd av guidningen. Det beror främst på en justering av minskningstakten i det genomsnittliga försäljningspriset och prognosen för fjärde kvartalets vinst per aktie höjs från 0,19 euro till 0,20 euro. Analyshuset anser att man bör öka i Nokia.
Kurs då rekommendationen gavs:
264 kr

Rekommendation från: Daiwa Institute of Research

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser