Öka i Nokia

Datum: 2002-03-15 14:27

Enskilda rekommenderar sina kunder att öka innehaven i Nokia.

Enskilda Securities anser att Nokia återigen gjort ett bra jobb på marginalsidan. Kostnaderna har sänkts i en snabbare takt än vad försäljningen minskat. Detta ger stöd åt Enskildas tes om att Nokia i dagsläget är en stabilare aktie än vad Ericsson är. En starkare telefonsida väger i Nokias fall upp den för tillfället mycket svaga systemsidan. Enskilda poängterar dock att det är bättre att svagheten ligger på systemsidan än att den ligger på kärnverksamheten där telefonerna har en så pass stor tyngd.
Kurs då rekommendationen gavs:
228,5 kr

Rekommendation från: Enskilda Securities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser