Öka i Nokia

Datum: 2005-08-04 13:31

Kaupthing behåller rekommendationen öka på Nokia efter Q2 rapporten.

Kaupthing behåller ackumulera rekommendationen efter Q2 rapporten. Nokia kommer kunna bibehålla höga marginaler trots ASP minskningen inom mobiltelefonindustrin anser Kaupthing. Stabila marginaler kommer vara ett resultat av Nokias kostnadsbesparingsprogram inom R&D och tillverkning samt att Nokia fortsätter att ta marknadsandelar på nya marknader. Dessutom kan försäljningstillväxten bli högre än förväntat baserat på stark abonnentökningstillväxt. Riktkursen sätts till 16 euro, motsvarande 150 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
123,5 kr
Riktkurs:
150 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser