Öka i Nokia

Datum: 2006-06-08 13:13

Finska Mandatum råder sina kunder att öka innehaven i Nokia.

Finska Mandatum råder sina kunder att öka innehaven i Nokia, som är bankens favoritaktie i telekomsektorn. Den senaste tidens dollarförsvagning slår mot sektorn som helhet, men Mandatum menar att Nokia varit bäst i att skydda sig mot fallet. Enligt banken handlas Nokia idag till p/e 13,6 på 2006 års prognos. Riktkursen sätts till 193,50 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
149 kr
Riktkurs:
193,5 kr

Rekommendation från: Mandatum

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser