Öka i New Wave

Datum: 2003-08-14 10:17

Kaupthing Bank sänker sin rekommendation på New Wave till öka från tidigare köp.

New Wave har varit Kaupthings favorit i konsumtionssektorn men efter den senaste tidens uppgång och efter farhågor om ett resultatmässigt svagt tredje kvartal sänker banken sin rekommendation. I år spås en vinst per aktie på 9 kronor. Nästkommande två år spås vinster på 10,7- respektive 12,3 kronor per aktie. Riktkursen sätts till 123 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
115,5 kr
Riktkurs:
123 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser