Öka i LUPE

Datum: 2006-05-31 15:39

SEB Enskilda rekommenderar öka i Lundin Petroleum.

Enskilda rekommenderar öka i Lundin Petroleum och sänker riktkursen från 111 kronor till 107 kronor efter annonseringen om budet på Valkyries Petroleum. Enskildas syn är att affären skulle ha en något negativ effekt på värdet på Lundin Petroleum, men risken i prospekteringsportföljen diversifieras och utsikterna för nyhetsflöde förbättras, enligt Enskilda. Vinst per aktie förväntas bli 6,38 kronor för 2006 och 12 kronor för 2007, enligt Enskilda.
Kurs då rekommendationen gavs:
91,5 kr
Riktkurs:
107 kr

Rekommendation från: Enskilda Securities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser