Öka i Lundin Petroleum

Datum: 2005-10-05 13:47

SEB upprepar rekommendationen öka i Lundin Petroleum.


SEB rekommenderar öka i Lundin Petroleum efter de misslyckade borrningarna i Nigeria. Förväntningarna inför prospekteringen har varit höga anser SEB och SEBs kassaflödesbaserade riktkurs innehöll en riskpremie på 13 kronor för Aje-3. Därför sänker nu SEB riktkursen till 85-90 kronor per aktie baserat på ett långsiktigt oljepris på 30 dollar fatet.
Kurs då rekommendationen gavs:
88,75 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser