Öka i Lundin Mining

Datum: 2007-02-27 12:51

Handelsbanken rekommenderar öka i Lundin Mining.

Svenska Handelsbanken upprepar rekommendationen öka i Lundin Mining med riktkurs 87 kronor efter fjärde kvartalets rapport. Rapporten var svagare än förväntat med ett rörelseresultat som var 15 procent lägre än prognoserna på grund av skyhöga administrativa kostnader, enligt Handelsbanken. Kostnaderna är delvis hänförliga till samgåendet med Eurozinc, men möjligen också högre kostnader på grund av låga volymer, enligt Handelsbanken. Eurozinc är dock helt integrerat nu, enligt Handelsbanken. Det ser fortsatt positivt ut för Lundin Mining och dess prospekteringsportfölj, men det är förknippat med större risk än till exempel Boliden, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
78,75 kr
Riktkurs:
87 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser