Öka i LME

Datum: 2001-10-30 12:08

Investmentbanken höjer sin rekommendation för Ericsson sedan det i rapporten för det tredje kvartalet framkommit att bolaget återfått kontrollen över kostnaderna och kassaflödet.

Att Ericsson presenterat en ny ordförande i form av Michael Treschow betraktas av Enskilda som positivt då detta tros ge hårdare finansiell kontroll i kombination med fokus på att hålla kostnaderna nere. Enskilda tror vidare att Ericssons marginaler kommer att bli högre än de tidigare räknat med när investeringarna ökar igen eftersom förtroendet för bolagets finansiella position stärkts. Investmentbanken höjer sin rekommendation för bolaget från minska till öka och anser att en rättmätig aktiekurs ligger runt 70 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
44,3 kr
Riktkurs:
70 kr

Rekommendation från: Enskilda Securities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser