Öka i Latour

Datum: 2009-11-11 10:58

Efter

Efter Latour rapporterade ökar Handelsbanken substansvärdet med 712 mkr till 14,8 mdr kr. Detta medför en substansrabatt på 21 %, vilket är aningen över genomsnittet de tre senaste åren på 16 %. Handelsbanken räknar dock med att substansrabatten återgår till historiska nivåer om läget förvärras för Industri & Trading.
Kurs då rekommendationen gavs:
89,5 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser