Öka i Investor

Datum: 2006-04-19 16:57

Handelsbanken rekommenderar öka i Investor.

Handelsbanken rekommenderar öka i Investor. Substansvärdet i Investor uppskattas av Handelsbanken till 194 kronor per aktie, vilket innebär att aktien handlas med 25 procent substansrabatt, enligt Handelsbanken. Under det första kvartalet har Investor uppvisat stor aktivitet, och som en följd av ett allt aktivare ägarskap kombinerat med en stark balansräkning borde rabatten kunna minska, anser Handelsbanken. Handelsbanken har en positiv syn på de flesta av Investors innehav, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
145,5 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser