Öka i Investor

Datum: 2008-07-11 12:27

Erik Penser Fondkommission rekommenderar öka i Investor

Erik Penser Fondkommission upprepar rekommendationen öka i Investor men riktkursen sänks till 142 kronor från tidigare 150 kronor. Den positiva syn på aktien behålls främst tack vare nettokassan på 10,8 miljarder kronor, efter att köpet av Lindorff och försäljningen av Scania är slutförda, vilket möjliggör intressanta onoterade investeringar, särskilt i rådande marknad, enligt Penser. Med en utökad onoterad portfölj blir Investor ett mer unikt bolag vilket borde minska substansrabatten, enligt Penser. Betydande industriell kompetens inom sjukvårdssektorn kommer att fortsätta öka värdet på de operativa investeringarna, enligt Penser. Förvärvet av Lindorff bekräftar bilden av investeringar inom icke-cykliska branscher med hög tillväxt, enligt Penser. Investoraktien innebär en bra riskspridning på de noterade innehaven och en aktiv förvaltning av onoterade innehav, enligt Penser. Substansrabatten beräknas till 29,5 procent, jämfört med ett historiskt snitt på 25,3 procent, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
126,5 kr
Riktkurs:
142 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser