Öka i Investor

Datum: 2008-10-17 12:11

Handelsbanken rekommenderar öka i Investor

Handelsbanken sänker rekommendationen i Investor till öka från tidigare köp och riktkursen sänks samtidigt till 143 kronor från tidigare 156 kronor. Substansvärdet har justerats ned till 175 kronor från tidigare 196 kronor efter att värdet på kärninvesteringarna justerats ned, enligt Handelsbanken. Med en 20 procentig rabatt som mål hamnar riktkursen på 143 kronor, enligt Handelsbanken. Banken förhåller sig mer försiktig till kärninvesteringarnas värde efter att rapporterna för det tredje kvartalet presenteras, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
104,75 kr
Riktkurs:
143 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser