Öka i Investor

Datum: 2009-01-15 10:43

Penser rekommenderar öka i Investor

Penser rekommenderar öka i Investor med riktkurs 150 kronor. Fokus i den kommande rapporten kommer att bli värdeförändringarna i Private Equity-portföljen, som består av EQTs fonder och Investor Growth Capital (IGC) och utgör 15 procent av tillgångsmassan, enligt Penser. Riskerna i EQTs fall är till största del finansiella medan för IGC är de största riskerna operationella, enligt Penser. Värdet på investeringarna i EQT och IGC kommer att ökas av förstärkningen av dollarn och euron mot kronan, enligt Penser. För Private Equity-portföljen som helhet är 65 procent av investeringarna denominerade i Euro och 22 procent är denominerade i dollar, enligt Penser. Under fjärde kvartalet har Euron förstärkts med 12 procent mot kronan och dollarn har ökat 16 procent i värde mot kronan, enligt Penser. Enligt våra beräkningar är substansvärdet per aktie 146 kronor, vilket medför en rabatt på 27 procent, enligt Penser. Kassan på 10,8 miljarder kronor utgör 9,7 procent av tillgångsvärdet, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
106,75 kr
Riktkurs:
150 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser