Öka i Husqvarna

Datum: 2006-09-13 11:55

Handelsbanken rekommenderar öka i Husqvarna.

Handelsbanken upptar bevakning av Husqvarna med rekommendationen öka. Aktien handlas till 11 procents rabatt gentemot liknande bolag, enligt Handelsbanken. Även försiktiga antaganden ger ett betydligt högre värde än dagens kurs vid en kassaflödesanalys, enligt Handelsbanken. Lönsamheten inom området proffesionella produkter kommer sannolikt kvarstå på höga nivåer, enligt Handelsbanken. Samtidigt är möjligheterna till både organisk- och förvärvsdriven tillväxt goda, anser Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
79,75 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser