Öka i Holmen

Datum: 2002-10-31 09:21

Carnegie sänker rekommendationen från köp till öka i Holmen.

Trots att Holmen utvecklats bättre än sina konkurrenter anser inte Carnegie att bolaget är fullt så fundamentalt attraktivt som det kan verka. Carnegie pekar i sin analys på att Holmens tredje kvartal normalt sett är det starkaste på grund av låga produktionskostnader under perioden. Holmen handlar till p/e- 10,1 jämfört med sektorgenomsnittet på 10,9 för nästa års prognos. Carnegie sänker sin rekommendation från köp till öka, då relativutvecklingen inte längre ser lika förmånlig ut som tidigare.
Kurs då rekommendationen gavs:
216 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser