Öka i Holmen

Datum: 2003-08-22 09:18

Hagströmer & Qviberg rekommenderar sina kunder att öka innehaven i Holmen.

Mäklarfirman anser att volymutvecklingen var god och att stabila priser gör att Holmen återigen överraskar positivt. HQ ser en uppsida på ungefär 15 procent i Holmen. Holmen bör betraktas som ett attraktivt alternativ till vissa verkstadsaktier som noterar all-time high, skriver mäklarfirman.
Kurs då rekommendationen gavs:
253,5 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser