Öka i Holmen

Datum: 2006-05-05 16:57

Kaupthing rekommenderar öka i Holmen.

Kaupthing rekommenderar öka i Holmen med riktkurs 380 kronor efter kvartalsrapporten. Holmens kvartalsrapport för första kvartalet var betydligt bättre än väntat trots en uppgång i bolagets kostnader, enligt Kaupthing. Resultatavvikelsen beror till stor del på en högre produktion än förväntat, framförallt på grund av en framgångsrik start av den nya pappersmaskinen i Madrid, enligt Kaupthing. Papperspriserna steg med en procentenhet mer än förväntat, enligt Kaupthing. Holmens starka resultatutveckling lämnar utrymme för en extrautdelning på mellan 20 och 30 kronor per aktie under 2007-2008, enligt Kaupthing.
Kurs då rekommendationen gavs:
331,5 kr
Riktkurs:
380 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser