Öka i H&M

Datum: 2004-02-26 10:31

Öka

H&M B

Hagströmer & Qviberg sänker sin rekommendation på H&M. Rekommendationden sätts till öka, från tidigare köp.

Hagströmer & Qviberg sänker sin rekommendation på H&M från köp till öka. Mäklarfirman har svårt att se att bolagets marginaler skulle kunna öka ytterligare från dagens höga nivå. I analysen anger H&Q det motiverade värdet per aktie till 211 kronor. Sett till årets prognos är p/e-talet 23,8.
Kurs då rekommendationen gavs:
199,25 kr
Riktkurs:
211 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser