Öka i Handelsbanken

Datum: 2005-02-25 00:19

Kaupthing Bank råder sina kunder att öka innehaven i Handelsbanken.

Kaupthing Bank råder sina kunder att öka innehaven i Handelsbanken. Efter rapporten som Kaupthing anser var bra, höjs riktkursen från 162- till 175 kronor per aktie. Vidare menar Kaupthing att man ska köpa SHB om aktien visar svaghet för den kommer att utvecklas bättre än sektorn som helhet. SHB kommer att ha en fortsatt stark vinsttrend under 2005. innevarande år samt nästa år kommer vinsten per aktie att uppgå till 14,7- respektive 15,50 kronor, enligt Kaupthings prognoser.
Kurs då rekommendationen gavs:
166,25 kr
Riktkurs:
175 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser