Öka i Handelsbanken

Datum: 2006-02-28 13:04

Jyske Bank rekommenderar öka i Handelsbanken.

Jyske Bank rekommenderar öka i Handelsbanken med riktkurs 210 kronor efter kvartalsrapporten. Kvartalsrapporten var bättre än förväntat på de flesta områden, enligt Jyske Bank. Farhågorna om sämre marginaler inom bostadslån visade sig vara obefogade och Handelsbanken lyckades öka nettoränteintäkter, enligt Jyske Bank. Marknadsutsikterna är starka, speciellt inom affärssegmentet, och det faktum att Handelsbanken kan stå emot marginalpressen i Sverige leder till att estimaten för 2006 antagligen ökas, enligt Jyske Bank. Vinst per aktie förväntas bli 16,90 kronor för 2006 och 17,70 kronor för 2007, enligt Jyske Bank.
Kurs då rekommendationen gavs:
211,5 kr
Riktkurs:
210 kr

Rekommendation från: Jyske Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser