Öka i Hakon Invest

Datum: 2008-11-07 11:30

Handelsbanken rekommenderar öka i Hakon Invest

Handelsbanken rekommenderar öka i Hakon Invest efter kvartalsrapporten. Hakon Invest rapporterade både svagare försäljning och vinst än väntat för det tredje kvartalet huvudsakligen till följd av ett lägre bidrag från ICA, enligt Handelsbanken. Bland övriga portföljbolag överraskade Kjell & Co positivt medan Cervera var något svagare, enligt Handelsbanken. Framåt bör ICA ha goda möjligheter till ett bra fjärde kvartal, drivet av ICA Sverige, och slutet av året är också viktigt för flera av portföljbolagen då julen står för en stor del av vinsten, enligt Handelsbanken. Dock räknas det med en viss svaghet givet den ekonomiska miljön även om sammantaget det räknas med ett hyggligt fjärde kvartal, om än något sämre än normalt, enligt Handelsbanken.Värderingsrabatten om 15-20 procent jämfört med det europeiska sektorgenomsnittet borde ge stöd till aktien, enligt Handelsbanken. Därtill väntas aktiens defensiva kvalitéer såsom stark balansräkning och hög direktavkastning begränsa nedsidan, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
85,75 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser