Öka i Getinge

Datum: 2008-07-09 11:48

Handelsbanken Capital Markets rekommenderar öka i Getinge

Handelsbanken Capital Markets rekommenderar öka i Getinge. Getinge spår omstruktureringskostnader om 97 miljoner kronor under andra kvartalet, enligt Handelsbanken. De totala kostnaderna väntas bli i linje med vad som tidigare förmedlats medan kostnadssynergierna väntas bli något högre, enligt Handelsbanken. Till följd av lägre fakturering inom Extended Care har banken gjort betydande justeringar av prognoserna för andra kvartalet, enligt Handelsbanken. Därtill finns det en risk för att problemen med omlokalisering av produktion till Polen som påverkade första kvartalet negativt även har påverkat andra kvartalet, enligt Handelsbanken. Banken sänker den justerade vinstprognosen för andra kvartalet med 15 procent och helårsprognosen med 3 procent, enligt Handelsbanken. Med värderingen på historiskt höga nivåer är banken försiktigt inställd till aktien, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
138,25 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser