Öka i Ericsson

Datum: 2002-08-22 09:24

Swedbank anser att kunderna bör öka innehaven i Ericsson.

Swedbank poängterar i en analys att telekombranschens problem visserligen inte skall underskattas men menar att efter det senaste kursfallet är aktien nu attraktivt värderad. Kreditinstitutens nedgradering av Eriksson till ”skräp” har inte medfört att några lån förfallit till betalning och banken räknar med att emissionen kommer att gå igenom. Detta gör att dagens kurser ses som ett bra tillfälle att köpa in sig på såväl lång som kort sikt. Rekommendationen höjs från neutral till öka och riktkursen sätts till 7,50 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
5,85 kr
Riktkurs:
7,5 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser