Öka i Ericsson

Datum: 2003-02-05 08:30

Handelsbanken Markets upprepar rekommendationen att öka i Ericsson.

Handelsbanken anser att vändningsscenariot i Ericsson fortfarande är intakt trots att banken förutspår ett svagt första halvår. Banken menar att det fanns ljusglimtar i rapporten trots att marknaden inte gillade den. Kassaflödet var bättre än vad Handelsbanken prognostiserat. Rapporten och de nya utsikterna medför att banken sänker sina estimat för de kommande åren. I år spås en förlust på 48 öre per aktie. Nästkommande två år väntas vinster på 37 respektive 70 öre per aktie.
Kurs då rekommendationen gavs:
6,4 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser