Öka i Ericsson

Datum: 2006-04-25 22:12

Kaupthing rekommenderar öka i Ericsson.

Kaupthing sänker rekommendationen för Ericsson till öka från köp och riktkursen sänks till 30 kronor från 40 kronor efter kvartalsrapporten. Lägre uthålliga marginaler i mobila nätverk minskar uppsidan i Kaupthings positiva syn på tillväxtpotentialen inom service, enligt Kaupthing. Potentialen till en premiumvärdering på kort sikt har förminskats i och med minskande marginaler, enligt Kaupthing. Vinst per aktie estimaten sänks till 1,60 kronor för 2006 och 1,70 kronor för 2007, enligt Kaupthing.
Kurs då rekommendationen gavs:
26,65 kr
Riktkurs:
30 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser