Öka i Ericsson

Datum: 2008-10-21 10:57

Öhman Fndkommission rekommenderar öka i Ericsson

Öhman Fondkommission rekommenderar öka i Ericsson efter kvartalsrapporten. Rapporten var mycket bättre än förväntat, i synnerhet en rörelsemarginal exklusive SEMC som var mycket starkare än förväntat, enligt Öhman. Bättre affärsmix utanför Europa och förbättrade marginaler i Professional Services samt en del effekter från kostnadsbesparingsprogrammet också, enligt Öhman. Försäljningstillväxten var starkare än förväntat och Ericsson säger sig inte se någon påverkan av finanskrisen, enligt Öhman. Bolaget lämnar dessutom utsikterna för 2008 oförändrade och utsikterna för 2009 är på samma nivå som 2008, enligt Öhman. Vinst per aktie förväntas bli 3,33 kronor för 2008 och 5,47 kronor för 2009, enligt Öhman.
Kurs då rekommendationen gavs:
58,4 kr

Rekommendation från: Öhman

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser