Öka i Elekta

Datum: 2001-09-28 01:10

Elektas rapport var stark och Enskilda upprepar sin ökarekommendation.

Elekta presenterade nyligen ett mycket starkt resultat för det första kvartalet. Enskilda tror att bolagets försäljning för helåret kommer att bli bättre än bolagets tidigare nämnda siffra på 15 procent, samt att vinstmarginalen kommer att kunna uppgå till hela åtta procent. Enskilda anser att det goda resultatet för det första kvartalet i kombination med något bättre utsikter för årets resterande kvartal, har fått dem att höja sina vinstestimat med mellan 16-18 procent. Investmentbanken anser att Elekta fortfarande är lågt värderat vilket gör att de upprepar sin öka rekommendation.
Kurs då rekommendationen gavs:
79,5 kr

Rekommendation från: Enskilda Securities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser