Öka i Elekta

Datum: 2002-06-26 08:57

Efter Elektas rapport upprepar JP Nordiska sin öka-rekommendation.

Såväl omsättning och vinst var i linje med bankaktiebolaget JP Nordiskas prognoser. I Nordamerika utvecklas orderingången starkt för både onkologi och neurokirurgi. Även i Asien var tillväxten stark, med undantag av Japan som hade en svagare utveckling, vilket var väntat enligt Nordiska. Rekommendationen öka upprepas.
Kurs då rekommendationen gavs:
98 kr

Rekommendation från: Nordiska

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser