Öka i Concordia Maritime

Datum: 2007-11-15 09:00

Erik Penser Fondkommission rekommenderar öka i Concordia Maritime

Erik Penser Fondkommission sänker rekommendationen för Concordia till öka från köp och riktkursen sänks samtidigt till 40 kronor från 51 kronor. Det finns en risk för svagare tankermarknad under 2008 på grund av en kombination av faktorer, enligt Penser. Concordia lär inte heller nå upp till helårsprognosen för 2007 eftersom det skulle kräva högre fraktrater än de som gällt hittills under fjärde kvartalet.

Prognoserna för 2008 sänks och den svaga dollarn får fortsatt negativ omräkningseffekt. Däremot är aktien fortfarande attraktivt värderad eftersom den handlas i linje med eget kapital trots betydande övervärden menar Penser. Substansvärdet ligger kring 50 kronor per aktie, enligt Penser.

Riktkurs: 40 kronor
Kurs då rekommendationen gavs:
32,5 kr
Riktkurs:
40 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser