Öka i Concordia

Datum: 2006-05-11 17:39

Enskilda Securities råder sina kunder att öka innehaven i Concordia.

Enskilda Securities råder sina kunder att öka innehaven i Concordia. Enligt Enskilda ser efterfrågan på tankermarknaden bra ut men utbudsökningen är fortfarande för stor. Enskilda menar vidare att osäkerheten är stor och att deras sektorsyn är negativ. Vinsten per aktie spås till 1,58- respektive 2,47 kronor för 2006 och 2007. Riktkursen sätts till 54 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
45,7 kr
Riktkurs:
54 kr

Rekommendation från: Enskilda Securities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser