Öka i Bure

Datum: 2004-01-26 13:34

Kaupthing Bank rekommenderar sina kunder att öka innehaven i Bure.

Kaupthing Bank rekommenderar sina kunder att öka innehaven i Bure. Banken menar dock att det krävs mycket jobb innan större övervärden kan realiseras. Efter ett möte med bolagets ledning anser Kaupthing att det fortfarande krävs mycket av Bure innan det är skördetid. På sikt anser banken att det finns god potential i bolaget. Att få ordning på portföljbolagen är ingen "quick fix" och kommer att kräva tålamod från investerarnas sida, skriver Kaupting.
Kurs då rekommendationen gavs:
1,285 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser