Öka i Boliden

Datum: 2005-03-10 15:44

Kaupthing Bank råder sina kunder att öka innehaven i Boliden.

Kaupthing Bank råder sina kunder att öka innehaven i Boliden. Kaupthing menar att det kommer att kunna komma en ordentlig uppgång i Zinkpriserna om lagren faller ytterligare 160 000 ton. Vidare menar banken att den globala efterfrågan på Zink kommer att fortsätta att vara mycket stark under de kommande kvartalen. Det ljusa marknadsläget medför att vinstestimaten justeras upp med 30 procent för 2005 och 2006. Vinsten per aktie spås nu till 4,7- respektive 4 kronor. Riktkursen sätts till 37 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
34,9 kr
Riktkurs:
37 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser