Öka i Boliden

Datum: 2006-02-09 09:57

Handelsbanken rekommenderar öka i Boliden.

Handelsbanken upprepar rekommendationen öka i Boliden och höjer riktkursen till 116 kronor från 115 kronor. Boliden presenterade starka siffror för fjärde kvartalet och 2006 har börjat bra, enligt Handelsbanken. Handelsbanken höjer vinst per aktie estimaten på grund av den starka utvecklingen på basmetallmarknaden. Utdelningen förväntas höjas med 50 procent i år och Bolidens nya skuldsättningsmål på cirka 40 procent möjliggör att även utdelningen för 2007 kan komma höjas, enligt Handelsbanken. Ett högre pris på zink enskilt kan påverka resultatet under första kvartalet 2006 positivt med 416 miljoner kronor jämfört med samma kvartal 2005, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
97,75 kr
Riktkurs:
116 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser