Öka i Bilia

Datum: 2004-02-06 09:06

Kaupthing Bank rekommenderar sina kunder att öka innehaven i Bilia.

Kaupthing Bank rekommenderar sina kunder att öka innehaven i Bilia. Kaupthing menar att det finns liten uppsida i resultatutvecklingen, men att det fortfarande finns dolda värden i bolagets fastighetsbestånd. Bilias rapport medför i princip oförändrade prognoser. 2004 samt 2005 spås vinster per aktie på 6,60- respektive 7,70 kronor. Riktkursen sätts till 95 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
93,25 kr
Riktkurs:
95 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser